Osvoji Yamamay crvene poklone!

09.12.2020

Posvetite se sebi, dočekajte novu godinu u crvenom donjem rublju! Sigurno imate još neke blagdanske rituale, podijelite ih s nama na našoj facebook stranici https://web.facebook.com/MaxCityPula

i osvojite nagrade koje će postati dio blaganskih rituala.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA – Osvoji Yamamay poklon.

Članak 1.
Max City d.o.o., Ulica Stoja 14A, 52 100 Pula, Hrvatska, OIB: 54492144173 (u daljnjem tekstu “Priređivač”) organizira nagradni natječaj za pratitelje Max City Facebook stranice.
Naziv natječaja je: “Osvoji Yamamay poklon” (u daljnjem tekstu “Nagradni natječaj”).

Članak 2.
Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača.

Članak 3.
Nagradni natječaj održat će se 9.12.2020. i trajat će do 13.12.2020. do 23:59. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj web stranici Priređivača: https://maxcity.hr/

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su fanovi Facebook stranice Max City (https://www.facebook.com/MaxCityPula) te su svoj Facebook račun otvorili prije datuma početka Nagradnog natječaja.
U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 5.
Priređivač će zadatak postaviti putem službenog društveno-mrežnog kanala Facebook 9.12.2020. godine. Sudionici ovog natječaja, koji ukoliko nisu, moraju postati pratitelji stranice, trebaju na službenoj Facebook stranici u komentaru ispod objave opisati svoj omiljeni blagdanski ritual.
Prijavom na Nagradni natječaj Sudionik jamči da se radi o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe.

Članak 6.
Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja nagrade te će nakon toga podaci biti trajno obrisani. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici pristaju da u slučaju dobitka nagrade sudjeluju u promotivnim aktivnostima Priređivača u vezi s Nagradnim natječajem.

Članak 7.
U Nagradnom natječaju bit će nagrađen jedan sudionik.
Nagrade su:
1. nagrada – Yamamay gaćice i maska za spavanje

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni putem službenog društveno-mrežnog kanala Facebook.

Dobitnici su dužni poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona) putem privatne poruke službenog društveno-mrežnog kanala Facebook. Dobitnici se obvezuju dostaviti svoje osobne podatke organizatoru u roku od 3 dana od dana objave dobitnika. Jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 8.
Po završetku nagradnog natječaja stručni žiri odabrat će najbolji komentar o čemu će se sastaviti zapisnik. Odluka žirija je konačna.
Ukoliko se za neki od odabranih pobjedničkih odgovora otkrije da nije adekvatan nakon proglašenja pobjednika, organizator nagradnog natječaja ima pravo promijeniti mišljenje oko odabira pobjednika.
Priređivač će objaviti dobitnike putem službene Facebook stranice https://www.facebook.com/MaxCityPula najkasnije 16.12.2020.

Članak 9.
Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju dobitnici su suglasni da im se podaci objave na službenoj Facebook stranici https://www.facebook.com/MaxCityPula.
Ti podaci mogu uključivati ime i prezime.

Članak 10.
Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 11.
Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana obavijesti dobitnika, pod uvjetom da sudionik dostavi Priređivaču podatke navedene u čl. 7. ovih pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitnicima nagrada.

Članak 12.
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 13.
Sudionik u ovom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način.
Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan sa Facebookom.

Članak 14.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Puli.

U Puli, 9. prosinca 2020.