Logista i Max City vas nagrađuju!

07.08.2019

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

NAZIV TVRTKE

Max City d.o.o i Logista d.o.o

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Max City d.o.o. , Ulica Stoja 14A , 54492144173, u daljnjem tekstu:

Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi

07.8.2019. u 10h i trajat će do 9.8.2019. do 15h, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook i web stranici stranici organizatora.

Članak 4

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima 1 nagradu, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog

natječaja.

Nagrada je 1×2 para Bluetooth Cellularline Jungle slušalica , a nagrada će se dijeliti kroz 1 Facebook objavu.  Jedan dobitnik osvaja nagradu.

DETALJI NAGRADE

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook https://www.facebook.com/MaxCityPula/ osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu

Organizatora https://www.facebook.com/MaxCityPula/ i napraviti sljedeće:

U komentaru navesti kome bi poklonili drugi par slušalica te objasniti zašto baš toj određenoj osobi.

U obzir će doći svi sudionici do 9.8.2019. do 15 h.

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnik će biti osoba koja napiše najkreativniji komentar, a njega će odabrati žiri.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici te će daljnja komunikacija biti nastavljena na toj platformi. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. Prilikom preuzimanja potvrde nagrade, dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji. Potpisom Zapisnika o primopredaji i preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

Članak 9

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili

drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i

obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici

nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom

materijalu bez naknade.

Članak 11

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 9.8.2019. na službenoj

Facebook stranici Organizatora.

https://www.facebook.com/MaxCityPula/

Članak 12

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je

dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem

zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju

roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 13

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne

daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja,

a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom

sudioniku.

Članak 14

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u

Puli.

Članak 15

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije

odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne

igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 16

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti

pravovremeno obaviješteni.

Članak 17

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti

sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog

natječaja, dajete tvrtki Logista , a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i

objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako

samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav

sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno

te Logista d.o.o ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem

takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo

kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo

koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom

objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog

sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i

bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

7.8.2019.

Organizator

Max City d.o.o.